Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28185
Title: Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bảo trì xe máy tại Head Hồng Đức, Cần Thơ
Authors: Thạch, Keo Sa Rate
Nguyễn, Thị Thu Hồng
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bảo trì tại Head Hồng Đức – Cần Thơ nhằm đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về các mặt của dịch vụ bảo trì tại đây.Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ để cải thiện và nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.
Description: 93 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28185
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.