Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28204
Title: Phân tích tác động của thể chế cấp tỉnh đến khả năng thu hút FDI của các địa phương vùng Tây Nam Bộ
Authors: Phan, Anh Tú
Lâm, Khả Vân
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá tác động của thể chế cấp tỉnh đến thu hút FDI vào các địa phương vùng Tây Nam Bộ và từ đó đưa ra những hàm ý về chính sách nhằm cải thiện tốt môi trường thể chế địa phương.
Description: 122 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28204
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.