Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28207
Title: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Nguyễn, Thị Yến Linh
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích khái quát hoạt động cho vay doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2017 – 2019. Từ đó, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động cho vay tại Ngân hàng trong thời gian tới.
Description: 79 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28207
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
914.42 kBAdobe PDF
Your IP: 3.227.247.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.