Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2821
Title: Hợp tác du lịch Việt – Trung năm 2017 và triển vọng 2018
Authors: Nguyễn, Đình Liêm
Keywords: Hợp tác du lịch Việt – Trung
Thành tựu
Hạn chế
Giải pháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 03 .- Tr.34-40
Abstract: Năm 2017 ngành du lịch Việt Nam ghi dấu ấn về sự tăng trưởng với nhiều kết quả tích cực, thu hút khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh, trở thành điểm sáng góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội đề ra. Thành tựu mà ngành du lịch đạt được có sự đóng góp rất lớn của hợp tác du lịch Việt – Trung. Bài viết phân tích thành tựu đạt được, chỉ ra những hạn chế và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch Việt – Trung năm 2018.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2821
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_411.52 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.253.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.