Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2823
Title: Nghiên cứu nội dung chủ đề trong thơ ca của các kỹ nữ thời Đường
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Kỹ nữ
Thời Đường
Thơ ca
Toàn Đường thi
Chủ đề
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 03 .- Tr.41-52
Abstract: Hoàn cảnh đời sống đặc biệt tạo nên những nét khác biệt rõ rệt về chủ đề trong thơ ca của các kỹ nữ thời Đường không chỉ ở mảng thơ tình yêu, vốn đã được nghiên cứu kỹ lưỡng qua hàng trăm công trình nghiên cứu, mà còn ở cả những mảng thơ mang nặng tính miêu tả hoặc dùng trong xã giao thường bị bỏ qua. Thông qua khảo sát một cách toàn diện các chủ đề trong 129 thi phẩm của 18 kỹ nữ xuất hiện trong Toàn Đường thi, bài viết hy vọng có thể giúp người đọc vừa có thể cảm nhận sâu sắc hơn về thế giới tình cảm của họ với khát khao tình yêu bỏng cháy hay nỗi ám ảnh thân phận kỹ nữ thấp hèn, vừa hiểu được cách nhìn nhận của họ về nhân tình, về thời cuộc, cũng như bối cảnh văn hóa – xã hội đương thời.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2823
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_734.29 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.