Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28254
Title: Góp phần khảo sát thành phần hóa học thân rễ Sâm đá (Curcuma singularis Gagnep.), họ Gừng (Zingiberaceae)”
Authors: PGS. TS. Tôn, Nữ Liên Hương
Hà, Thị Thảo Nhu
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu này thực hiện trên mẫu thân rễ Sâm đá, cao tổng ethanol 95° cùng các cao phân đoạn là cao PE, cao Ea, cao Me và cao C với kỹ thuật chiết Soxhlet trên thân rễ Sâm đá. Định lượng thành phần hóa học cơ bản của thân rễ Sâm đá (Curcuma singularis Gagnep.), họ Gừng (Zingiberaceae) thu hái tại tỉnh Gia Lai. Trải qua các quá trình sắc ký cột cổ điển và các phương pháp thường quy trong hoá học hữu cơ hợp chất thiên nhiên đã phân lập được 04 hợp chất là CS-C1, CS-C2 (terephthalic acid), CS.Ea08 và CS.Ea09. Cấu trúc của hợp chất CS-C2 được xác định bằng phương pháp phổ nghiệm hiện đại 1D-NMR, so sánh với tài liệu tham khảo và đo nhiệt độ nóng chảy để xác định tên và công thức cấu tạo. Khả năng ức chế 2 chủng nấm Colletotrichum sp., Fusarium oxysporum của các loại cao chiết được khảo sát trên đĩa Petri trong phòng thí nghiệm. Các cao được pha trong DMSO. Khả năng ức chế các chủng nấm của các cao được xác định dựa vào giá trị IC50 (half maximal inhibitory concentration). Trong 2 chủng nấm khảo sát nhận thấy các cao có khả năng ức chế nấm Colletotrichum sp. hiệu quả hơn ức chế nấm Fusarium oxysporum và trong các cao ức chế nấm Colletotrichum sp. thì cao Ea cho kết quả tốt hơn cả.
Description: 104tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28254
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.45.196


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.