Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28255
Title: Ma trận, định thức và ứng dụng
Authors: Pgs.Ts. Nguyễn, Hữu Khánh
Dương, Thị Như Duyên
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Chương1.Các kiến thức cơ bản về ma trận.Trình bày các kiến thức có liên quan đến ma trận.Chương 2. Ứng dụng của ma trận:Trình bày các ứng dụng của ma trận như biểu diễn các quan hệ truy hồi, xác định tính lồi lỗm của mặc cong, ứng dụng trong giao tiếp không dây, ma trận trong mật mã,….Chương 3. Ứng dụng của định thức:Trình bày các ứng dụng của định thức như tìm ma trận nghịch đảo nhờ vào địnhthức, quy tắc Cramer và một số ứng dụng khác.
Description: 91tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28255
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
981.4 kBAdobe PDF
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.