Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28277
Nhan đề: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên khối doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Vĩnh Long
Tác giả: Võ, Thị Ánh Nguyệt
Nguyễn, Thị Vân Anh
Từ khoá: Kinh tế học
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long qua đó đề xuất khuyến nghị cho các nhà quản lý có thể nâng cao động lực làm việc cho nhân viên tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Mô tả: 82 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28277
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.