Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28281
Title: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Hứa, Hiệp Huỳnh Hương
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô qua ba năm từ đó đề ra một số giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay KHCN tại đây.
Description: 70 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28281
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.247.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.