Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28282
Title: Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu quả kinh tế của nông hộ nuôi cá tra ở tỉnh Đồng Tháp
Authors: Võ, Văn Dứt
Huỳnh, Anh Thư
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu quả kinh tế của nông hộ nuôi cá tra ở tỉnh Đồng Tháp nhằm đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của các nông hộ tại tỉnh Đồng Tháp.
Description: 66 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28282
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.85 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.