Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28283
Title: Quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, chế biến và chế tạo tại Việt Nam
Authors: Phan, Anh Tú
Lý, Thị Bảo Khang
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định mức độ tác động của quốc tế hóa đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và chế tạo tại Việt Nam. Từ đó, nghiên cứu có thể đưa ra những hàm ý nghiên cứu để giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp chưa bao giờ tham gia hoạt động kinh doanh xuyên biên giới có những nhận định đúng đắn và định hướng phù hợp cũng như sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tham gia vào quốc tế hóa.
Description: 74 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28283
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.94.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.