Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28293
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu sản phẩm thép của Việt Nam sang thị trường hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
Authors: Võ, Văn Dứt
Nguyễn, Duy Anh
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố tác động đến kim ngạch xuất khẩu thép Việt Nam sang thị trường ASEAN, thông qua đánh giá thực trạng xuất khẩu thép Việt Nam tại thị trường này, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao sự phát triển bền vững trong hoạt động xuất khẩu thép của Việt Nam sang thị trường này.
Description: 68 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28293
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.115.114


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.