Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28295
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của Bách Hóa Xanh Thành phố Cần Thơ
Authors: Châu, Thị Lệ Duyên
Nguyễn, Ngọc Hồng
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với Bách Hóa Xanh tại thành phố Cần Thơ nhằm nhận định các nhân tố có sự tác động đến sự hài lòng, để từ đó đề xuất giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
Description: 84 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28295
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.