Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28298
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Tín Phát Cao Lãnh
Authors: Nguyễn, Thúy An
Nguyễn, Thị Hạnh Duy
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tín Phát Cao Lãnh (sau đây gọi tắt là Công ty Tín Phát Cao Lãnh), từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
Description: 144 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28298
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.31 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.