Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28300
Title: Đánh giá mức độ hài lòng của xã viên đối với hợp tác xã nông nghiệp tại tỉnh Sóc Trăng
Authors: Khổng, Tiến Dũng
Nguyễn, Thị Bích Ngân
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu mức độ hài lòng của xã viên đối với HTXNN và các yếu tố tác động đến sự hài lòng của xã viên đối với mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới ở Sóc Trăng.
Description: 83 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28300
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.12 MBAdobe PDF
Your IP: 100.26.196.222


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.