Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28300
Nhan đề: Đánh giá mức độ hài lòng của xã viên đối với hợp tác xã nông nghiệp tại tỉnh Sóc Trăng
Tác giả: Khổng, Tiến Dũng
Nguyễn, Thị Bích Ngân
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu mức độ hài lòng của xã viên đối với HTXNN và các yếu tố tác động đến sự hài lòng của xã viên đối với mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới ở Sóc Trăng.
Mô tả: 83 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28300
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.12 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.77.73


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.