Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28305
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Bùi, Thị Loan
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích đặc điểm khách hàng và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của người dân Cần Thơ. Thông qua đó đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy người dân thành phố Cần Thơ tăng cường tiêu dùng xanh.
Description: 64 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28305
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.