Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28331
Title: Mối quan hệ giữa sự hài lòng và ý định tái sử dụng, truyền miệng của khách hàng đối với dịch vụ chuyển phát nhanh của bưu điện Việt Nam tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Thạch, Keo Sa Rate
Phan, Nhật Nam
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích mối quan hệ giữa sự hài lòng và ý định tái sử dụng, truyền miệng của khách hàng đối với dịch vụ chuyển phát nhanh của Bưu điện Việt Nam tại thành phố Cần Thơ, để đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm gia tăng sự hài lòng và ý định tái sử dụng, truyền miệng của khách hàng đối với dịch vụ chuyển phát nhanh của Bưu điện Việt Nam tại thành phố Cần Thơ.
Description: 113 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28331
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.9 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.