Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28332
Title: Đánh giá mức độ hài lòng của các cửa hàng thức ăn nhanh theo mô hình nhượng quyền kinh doanh ở quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung
Nguyễn, Xuân Hữu
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá chất lượng dịch vụ của những cửa hàng thức ăn nhanh theo mô hình nhượng quyền kinh doanh ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ nhằm đề xuất giải pháp giúp những cửa hàng này nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
Description: 99 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28332
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.