Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28334
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách nội địa về chất lượng dịch vụ tại điểm đến bến Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Authors: Châu, Thị Lệ Duyên
Nguyễn, Thị Hồng Mai
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ của du khách nội địa tại điểm đến Bến Ninh Kiều thành phố Cần Thơ. Qua đó tìm ra sự thuận lợi và bất lợi tại Bến Ninh Kiều khi chưa đáp ứng được sự hài lòng của du khách qua chất lượng dịch vụ. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện và phát triển nơi đây để phục vụ tốt hơn cho du khách và đem lại hiểu quả cao hơn cho Bến Ninh Kiều cũng như là thành phố Cần Thơ.
Description: 104 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28334
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.36 MBAdobe PDF
Your IP: 18.208.202.194


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.