Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28343
Title: Huế luôn luôn mới
Authors: Trần, Minh Đức
Keywords: Huế
Du lịch
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.16,96
Abstract: "Huế luôn luôn mới" là chủ đề chính mà Festival Huế lần thứ 21 hướng đến. Diễn ra từ ngày 1/4/2020 đến ngày 6/4/2020, Festival năm nay hứa hẹn sự đổi mới và độc đáo, đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của một Festival văn hóa - nghệ thuật - du lịch mang tầm quốc gia và có tính quốc tế đầu tiên của Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28343
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
882.23 kBAdobe PDF
Your IP: 44.197.197.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.