Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28362
Title: Quảng Nam tăng cường liên kết, xúc tiến phát triển du lịch
Authors: Nguyễn, Thanh Hồng
Keywords: Quảng Nam
Du lịch
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.38-39
Abstract: Hướng tới mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Quảng Nam trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước, nhiều giải pháp cần được thực hiện trong giai đoạn mới, trong đó có đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28362
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
852.9 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.55.22


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.