Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28382
Title: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Tây Đô
Authors: Phan, Đình Khôi
Lê, Thị Ái Dễ
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Đô giai đoạn 2017 – 2019
Description: 74 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28382
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.