Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28399
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Anh Khuê Sài Gòn – Chi nhánh Cần Thơ
Authors: Võ, Văn Dứt
Nguyễn, Thị Thu Trang
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Anh Khuê Sài Gòn – chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2017 đến 2019, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.
Description: 65 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28399
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.