Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28427
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn dịch vụ giao thức ăn trên ứng dụng Loship của khách hàng tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Thạch, Keo Sa Rate
Hứa, Thị Hoàng Cẩm
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn dịch vụ giao thức ăn trên ứng dụng Loship của khách hàng tại thành phố Cần Thơ nhằm hiểu rõ hơn về các yếu tố tác động đến quyết định chọn dịch vụ giao thức ăn trên ứng dụng Loship của khách hàng, từ đó đề xuất giải pháp cải thiện và nâng cao hiệu quả cho dịch vụ.
Description: 79 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28427
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.