Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28438
Title: Xác định khu vực nước mặt vào mùa mưa mùa khô vùng Đồng Tháp Mười
Authors: Nguyễn, Ngọc Ẩn
Trần, Hoàng Yến
Trần, Anh Phương
Nguyễn, An Bình
Huỳnh, Song Nhựt
Keywords: Nước mặt
Thiếu hụt nguồn nước
Mùa khô
Đồng Tháp Mười
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 11(337) .- Tr.49-51
Abstract: Đồng Tháp Mười là khu vực thuộc Đồng bằng sông cửu Long với nguồn nước mặt tương đối dồi dào cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất của người dân trong khu vực. Tuy nhiên, vào mùa khô tình trạng thiếu hụt nguồn nước diễn ra trên toàn bộ khu vực nghiên cứu nói riêng và Đồng bằng sông cửu Long nói chung, gây nhiều khó khăn trong sản xuất và sinh hoạt.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28438
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.117.56


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.