Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28447
Title: Phát triển du lịch miền Trung trước tác động của biến đổi khí hậu
Authors: Nguyễn, Xuân Phương
Keywords: Du lịch miền Trung
Biến đổi khí hậu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 11(337) .- Tr.63
Abstract: Du lịch là ngành kinh tế nhạy cảm với điều kiện môi trường tự nhiên, do đó là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng cao. Du lịch khu vực miền Trung đang chịu tác động rõ rệt.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28447
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
423.11 kBAdobe PDF
Your IP: 44.211.26.178


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.