Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28452
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐào, Thị Tuyết Thanh-
dc.contributor.authorNguyễn, Bảo Toàn-
dc.date.accessioned2020-07-13T14:16:59Z-
dc.date.available2020-07-13T14:16:59Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1811-4989-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28452-
dc.description.abstractNghiên cứu được thực hiện được đánh giá ảnh hưởng của các liều chiếu xạ tia gamma đến các dòng hoa huệ (Polianthes tuberosa L.) từ nuôi cấy mô nhằm chọn được một số dòng đột biến có số cánh hoa nhiều hơn, kích thước hoa to so với giống đối chứng và hoa thơm. Các liều chiếu xạ có tác động đến tỷ lệ chết, chiều cao cây, số chồi và số lá cây hoa huệ. Liều chiếu xạ càng cao thì sự phát triển của các chỉ tiêu này càng giảm. Về đặc điểm hoa, các liều chiếu xạ đều có ảnh hưởng khác nhau đến số ngày ra hoa. chiều cao phát hoa, số hoa và đường kính hoa trử nghiệm thức 0 và 5 Gy.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Công nghệ Sinh học;Số 17(01) .- Tr.127-137-
dc.subjectBiến dịvi_VN
dc.subjectCảnh hoavi_VN
dc.subjectGammavi_VN
dc.subjectHoa huệvi_VN
dc.subjectRa hoavi_VN
dc.subjectSinh trưởngvi_VN
dc.titleẢnh hưởng của liều chiếu xạ tia gamma lên sự sinh trưởng, ra hoa và hình thái của các dòng hoa huệ (Polianthes tuberosa L.) Nuôi cấy môvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.117.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.