Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28459
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Thanh Hòa-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Bích Nga-
dc.contributor.authorĐoàn, Thị Thanh Hương-
dc.contributor.authorĐồ, Thị Roan-
dc.contributor.authorLê, Thị Kim Xuyến-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Khuê-
dc.contributor.authorNguyễn, Trung Nam-
dc.contributor.authorChu, Hoàng Hà-
dc.date.accessioned2020-07-13T14:40:22Z-
dc.date.available2020-07-13T14:40:22Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1811-4989-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28459-
dc.description.abstractToàn bộ gen HA(H5) và NA(N1), NA(N2) và NA(N6) từ 6 chủng virus cúm A/H5Ny phân lập ở các tỉnh Hà Tĩnh. Quảng Trị và Khánh Hòa đã được thu nhận, sử dụng các cặp mồi tương ứng của từng gen. Sau khi chuyển đổi cDNA, thực hiện PCR, tách dòng và giải trình tự.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Công nghệ Sinh học;Số 17(01) .- Tr.147-156-
dc.subjectCúm A/H5N1vi_VN
dc.subjectA/H5N2vi_VN
dc.subjectA/H5N6vi_VN
dc.subjectBiển typevi_VN
dc.subjectHemagglutinin (HA)vi_VN
dc.subjectNeuramtinidase (NA)vi_VN
dc.subjectPhả hệvi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.titleĐặc điểm phân tử của virus cúm A/H5N6 lưu hành ở Việt Nam giai đoạn 2014-2017vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.12.76


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.