Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28462
Title: Tạo chủng bacillus subtilis có khả năng biểu hiện sortase a của listeria monocytogenes
Authors: Đặng, Thị Kim Ngân
Nguyễn, Minh Trí
Nguyễn, Thị Diệu Em
Phan, Thị Phượng Trang
Nguyễn, Đức Hoàng
Keywords: B. subtilis
L. monocytogenes
PxylA
Sortase A
Vector sáp nhập
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 17(01) .- Tr.179-187
Abstract: Hướng nghiên cứu biểu hiện protein trên bề mặt tế bào đã được phát triển từ năm 1980 và có tiềm năng ứng dụng cao trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và y dược. Sortase là enzyme hiện diện trên mạng tế bào ở hầu hết các vi khuẩn Gram dương và đóng vai trò quan trọng trong quá trình gắn các protein lên bề mặt tế bào. Trong đó, sortase A (SrtA) của Listeria monocytogenes được biết đến với nhiều tiềm năng ứng dụng nhờ khả năng gần hơn 40 protein khác nhau có motif nhận biết là LPXTG lên vách tế bào. Tuy nhiên, L monocytogenes là vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm, không an toàn do sử dụng như một chủng chủ biểu hiện protein trên bề mặt tế bào.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28462
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.