Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28473
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của hộ nuôi cá tra ở tỉnh Đồng Tháp
Authors: Võ, Văn Dứt
Nguyễn, Ngọc Anh Kiệt
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông hộ nuôi cá tra ở tỉnh Đồng Tháp nhằm đề xuất giải pháp nâng cao lợi nhuận cho nông dân nuôi cá tra ở tỉnh Đồng Tháp.
Description: 58 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28473
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.