Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/284
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thùy Dương
dc.contributor.authorLữ, Thị Kim Chi
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Huyền Trâm
dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Vinh
dc.date.accessioned2018-04-18T02:31:59Z-
dc.date.available2018-04-18T02:31:59Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0866-7861
dc.identifier.urihttp://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/284-
dc.description.abstractNghiên cứu này trình bày kết quả nghiên cứu phân lập 3-O-β-D-glucopyranosyl (1-4)-β-D glucuronopyranosyloleanolic,acid_ 28-O-β-D glucopyranosyl ester làm chất chuẩn đối chiếu từ 16 lá đinh lăng phục vụ công tác kiểm nghiệm góp phần nâng cao chất lượng thuốc từ cây đinh lăng.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Dược học;Số 501 .- Tr.37-41
dc.subject3-O-β-D-glucopyranosyl (1 -4)-β-D glucuronopyranosyloleanolic acid 28-O-β-D-glucopyranosylvi_VN
dc.subjectPolyscias fruticosa (L.) Hamsvi_VN
dc.titlePhân lập và thiết lập chất chuẩn 3-O-β-D-glucopyranosyl (1-4)-β-D glucuronopyranosyloleanolic acid 28-O-β-D-glucopyranosyl ester từ lá cây đinh lăng (Folium Polysciasis)vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.93 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.166.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.