Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2851
Title: Mục đích của câu hỏi trong giao tiếp tiếng Hán hiện đại
Authors: Nhóm sinh viên Trung 3-K54
Keywords: Câu hỏi
Mục đích giao tiếp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 03 .- Tr.53-64
Abstract: Nhiều nhà ngôn ngữ học chỉ ra rằng, mục đích cơ bản của câu hỏi là lấy thông tin. Tuy nhiên thực tế giao tiếp cho thấy, câu hỏi tuy có sự tương đồng về hình thức, nhưng tùy vào từng ngữ cảnh khác nhau sẽ ẩn chứa các mục đích khác nhau, chứ không đơn thuần chỉ để thu thập thông tin từ phía người nghe. Xuất phát từ vấn đề này, bài viết tập trung nghiên cứu câu hỏi trong các ngữ cảnh giao tiếp tiếng Hàn hiện đại, với mục tiêu chỉ ra những mục đích khác nhau của câu hỏi. Để làm rõ hơn về vấn đề nêu trên, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát một số tác phẩm văn học, phim truyền hình Trung Quốc và các ví dụ sử dụng trong bài viết được thu thập từ những tác phẩm này. Kết quả nghiên cứu của bài viết có ý nghĩa chỉ ra mục đích và các dấu hiệu đặc trưng để nhận biết 18 loại mục đích của câu hỏi, từ đó giúp người tham gia giao tiếp xác định được ý đồ và hàm ý muốn truyền tải trong các diễn ngôn.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2851
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_705.46 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.253.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.