Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28529
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến trên LAZADA của người tiêu dùng tại TP Cần Thơ
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Trần, Thị Kim Xuân
Keywords: Marketing
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến trên Lazada của người tiêu dùng tại thành phố Cần Thơ. Qua đó, đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm giúp trang thương mại điện tử Lazada nói riêng và các trang thương mại điện tử ở Việt Nam nói chung thực hiện các hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn để thu hút thêm nhiều khách hàng mới trong thời gian tới.
Description: 74 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28529
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.