Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28534
Title: Đánh giá sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ tại hệ thống rạp chiếu phim Lotte Cinema của giới trẻ ở Thành phố Cần Thơ
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Thái, Ngọc Phúc
Keywords: Marketing
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ tại hệ thống rạp chiếu phim Lotte Cinema của giới trẻ ở Thành phố Cần Thơ. Qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của các rạp chiếu phim Lotte Cinema ở Thành phố Cần Thơ và góp phần gia tăng sự hài lòng của khách hàng trong tời gian tới.
Description: 69 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28534
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.