Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28535
Title: Phân tích tình hình xuất khẩu bưởi của công ty TNHH một thành viên THE FRUITREPUBLIC Cần Thơ
Authors: Quan, Minh Nhựt
Huỳnh, Ngọc Diễm
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình xuất khẩu bưởi của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên The Fruit Republic Cần Thơ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019, xác định được những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu bưởi, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu bưởi của Công ty trong thời gian tới.
Description: 109 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28535
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.