Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28535
Nhan đề: Phân tích tình hình xuất khẩu bưởi của công ty TNHH một thành viên THE FRUITREPUBLIC Cần Thơ
Tác giả: Quan, Minh Nhựt
Huỳnh, Ngọc Diễm
Từ khoá: Kinh doanh quốc tế
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích tình hình xuất khẩu bưởi của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên The Fruit Republic Cần Thơ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019, xác định được những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu bưởi, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu bưởi của Công ty trong thời gian tới.
Mô tả: 109 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28535
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.