Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28537
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ DAI-ICHI LIFE của người dân TP. Cần Thơ
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Trần, Như Tuyền
Keywords: Marketing
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc quyết định tham gia BHNT Dai-ichi Life của người dân tại TPCT. Qua đó đề xuất một số giải pháp để Dai-ichi Life ngày càng phát triển và thu hút thêm nhiều khách hàng mới trong thời gian tới.
Description: 76 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28537
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.56 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.