Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28555
Title: Phân tích thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Cần Thơ
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Lê, Thanh Nhã
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Sacombank Chi Nhánh Cần Thơ, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Sacombank Chi nhánh Cần Thơ trong thời gian tới.
Description: 70 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28555
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.