Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2856
Title: Quản Trọng – Nhà cải cách kỹ trị thời kỳ cổ đại Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Văn Nguyên
Keywords: Nhà cải cách kỹ trị
Thời kỳ cổ đại Trung Quốc
Quản Trọng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 03 .- Tr.80-82
Abstract: Bài viết giới thiệu về tài cải cách chính trị, kinh tế, pháp luật và sử dụng nhân tài của Quản Trọng từ một nhà tư tưởng trở thành một nhà chính trị kĩ trị quyền biến, tích cực, là một điển phạm thành công duy nhất trong các trí thức chư tử thời Tiên Tần ở Trung Quốc.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2856
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_180.21 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.253.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.