Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28562
Title: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Chợ Gạo Tiền Giang
Authors: Huỳnh, Thị Tuyết Sương
Phan, Thị Huyền Trang
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Chợ Gạo Tiền Giang qua các năm 2017, 2018 và 2019 để thấy được những điểm mạnh cần phát huy và đề ra một số giải pháp góp phần khắc phục những hạn chế trong hoạt động tín dụng của ngân hàng trong tương lai.
Description: 79 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28562
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.