Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28577
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ẩm thực Hàn Quốc của người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Authors: Lưu, Thanh Đức Hải
Nguyễn, Thị Anh Thư
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ẩm thực Hàn Quốc của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Description: 114 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28577
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.