Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/285
Nhan đề: Nghiên cứu điều chế cao khô lá tam thất (Panax notoginseng Burk.)
Tác giả: Trần, Trọng Biên
Bùi, Thị Thúy Luyện
Phùng, Minh Dũng
Trần, Thu Hà
Nguyễn, Văn Hân
Từ khoá: Panax notoginseng Burk
Điều chế
Saponins
Ginsenosid Rb3
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Dược học;Số 501 .- Tr.10-11,25
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm xây dựng quy trình đơn giản điều chế cao khô lá tam thất với hàm lượng Ginsenosid Rb3 đạt trên 10% theo Tiêu chuẩn Dược điển Trung Quốc, qua đó góp phần làm tăng giá trị sử dụng của cây tam thất và chủ động nguồn nguyên liệu cho dược phẩm trong nước.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/285
ISSN: 0866-7861
Bộ sưu tập: Dược học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_7.76 MBAdobe PDFXem
Your IP: 35.175.191.46


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.