Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/285
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Trọng Biên
dc.contributor.authorBùi, Thị Thúy Luyện
dc.contributor.authorPhùng, Minh Dũng
dc.contributor.authorTrần, Thu Hà
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Hân
dc.date.accessioned2018-04-18T02:31:59Z-
dc.date.available2018-04-18T02:31:59Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0866-7861
dc.identifier.urihttp://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/285-
dc.description.abstractNghiên cứu nhằm xây dựng quy trình đơn giản điều chế cao khô lá tam thất với hàm lượng Ginsenosid Rb3 đạt trên 10% theo Tiêu chuẩn Dược điển Trung Quốc, qua đó góp phần làm tăng giá trị sử dụng của cây tam thất và chủ động nguồn nguyên liệu cho dược phẩm trong nước.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Dược học;Số 501 .- Tr.10-11,25
dc.subjectPanax notoginseng Burkvi_VN
dc.subjectĐiều chếvi_VN
dc.subjectSaponinsvi_VN
dc.subjectGinsenosid Rb3vi_VN
dc.titleNghiên cứu điều chế cao khô lá tam thất (Panax notoginseng Burk.)vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.76 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.