Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/285
Title: Nghiên cứu điều chế cao khô lá tam thất (Panax notoginseng Burk.)
Authors: Trần, Trọng Biên
Bùi, Thị Thúy Luyện
Phùng, Minh Dũng
Trần, Thu Hà
Nguyễn, Văn Hân
Keywords: Panax notoginseng Burk
Điều chế
Saponins
Ginsenosid Rb3
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 501 .- Tr.10-11,25
Abstract: Nghiên cứu nhằm xây dựng quy trình đơn giản điều chế cao khô lá tam thất với hàm lượng Ginsenosid Rb3 đạt trên 10% theo Tiêu chuẩn Dược điển Trung Quốc, qua đó góp phần làm tăng giá trị sử dụng của cây tam thất và chủ động nguồn nguyên liệu cho dược phẩm trong nước.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/285
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.76 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.