Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28600
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm trực tuyến qua các trang thương mại điện tử tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Lê, Bình Minh
Lý, Thị Yến Nhi
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm trực tuyến qua các trang thương mại điện tử tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất giải pháp để nâng cao hơn nữa sự hài lòng của khách hàng đối với việc mua sắm trực tuyến qua các trang thương mại điện tử hiện nay.
Description: 86 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28600
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.