Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28601
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với mạng viễn thông di động Viettel tại TP. Vĩnh Long
Authors: Quách, Dương Tử
Phạm, Kim Ngân
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với mạng viễn thông di động Viettel tại thành phố Vĩnh Long, từ đó đề xuất các giải pháp giúp doanh nghiệp giữ chân và gia tăng số lượng khách hàng trung thành trong dài hạn
Description: 75 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28601
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.101.84


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.