Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28602
Nhan đề: Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Internet Banking của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Tác giả: Trương, Thị Bích Liên
Trần, Ngọc Thy Thơ
Từ khoá: Tài chính - Ngân hàng
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Inernet banking của khách hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh (CN) Cần Thơ. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ này trong tương lai.
Mô tả: 79 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28602
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 54.204.73.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.