Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28602
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrương, Thị Bích Liên-
dc.contributor.authorTrần, Ngọc Thy Thơ-
dc.date.accessioned2020-07-15T01:02:38Z-
dc.date.available2020-07-15T01:02:38Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherB1601547-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28602-
dc.description79 Trvi_VN
dc.description.abstractPhân tích những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Inernet banking của khách hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh (CN) Cần Thơ. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ này trong tương lai.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại học Cần Thơvi_VN
dc.subjectTài chính - Ngân hàngvi_VN
dc.titlePhân tích những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Internet Banking của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơvi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 52.91.0.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.