Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28612
Nhan đề: Đánh giá chất lượng dịch vụ xe điện du lịch tại Cần Thơ
Tác giả: Huỳnh, Trường Huy
Trần, Thị Dung
Từ khoá: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá chất lượng dịch vụ xe điện du lịch ở Cần Thơ nhằm đề xuất một số giải pháp pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút khách du lịch sử dụng dịch vụ xe điện du lịch.
Mô tả: 83 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28612
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.